Close

Dardanos

Dardanos: İzmir-Çanakkale karayolunun İntepe’den sonra gelen kıyı şeridindeki “Hasan Mevsuf Şehitliği”nin bulunduğu höyüğün üzerindedir. Dardanos’un isminin İliada’da geçtiği dikkate alındığında buradaki yerleşimin M.Ö.3000’lerde başladığı sanılır. Bu durumda Troia’dan çok daha önce kurulmuştur. 

Höyüğün bulunduğu yerde tarihi kalıntılara rastlanmamakla beraber çevrede M.Ö.2000’lere tarihlenen keramik parçaları bulunmaktadır. Rüstem Duyuran burada yapmış olduğu kazılarda bazı buluntular ortaya çıkarmıştır. Bunların başında da M.Ö.200’e tarihlenen Aphrodit heykeli gelmektedir. Buna ve diğer buluntulara dayanarak tümülüsün bulunduğu yerde Helenistik çağda yerleşim olduğu söylenebilir.