Close

Maydos Antik Kenti

Maydos: Eceabat’tadır. Maydos adı ilk kez Heredot’da geçer. Ayrıca Xenophon’un Hellenikası’nda da kentin adı geçmektedir. Bu nedenle kentin İÖ.5.yüzyılda varlığını sürdürdüğü kanıtlanmış oluyor. Maydos Kilistepe Höyüğü kazısı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Doç Dr. Göksel Sazcı başkanlığında sürdürülmektedir.