Close

Dünyada İlk Boğaz Köprüsü

Heredot’un yedinci kitabı olan Polymnia’da, bu köprünün nasıl yapıldığı açıkça anlatılmaktadır. Persliler, 674 tane kürekli gemiyi yan yana bağlayarak bir köprü haline getirdi. Gemileri bir birlerine tutturmak için ise papirüsten ve keten kenevirinden ipler kullandılar. Daha sonra bu köprünün üzerinden atların ve insanların rahat geçebilmesi için enine uygun büyük kalaslar kestiler. Yan yana konulan 674 geminin üzerine bu kalasları döşeyerek üzerlerine toprak çektiler. Yanlarına da daha rahat geçilmesi için korkuluklar yaptılar. Bu köprünün üzerinden atlılar ve savaşa gidecek olan 1 milyon 700 bine yakın asker karşı yakaya geçti. İşte dünyada ilk boğaz köprüsü budur.