Close

Tarım ve Hayvancılık

Tarım ve Hayvancılık Yatırımcılarında Doğru Adres Çanakkale

Tarım sektörü, gayri safi yurtiçi hasıla içinde aldığı pay, istihdama olan etkisi, bitkisel üretimdeki öncülüğü,  markalaşmış  ürünleri  ve  ürettiği  katma  değer  ile  Çanakkale’nin  öncelikli  sektörleri arasındadır.

Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Yatırımlarında Çanakkale

Tarıma  dayalı  sanayinin  ihtiyaç  duyduğu  birçok  tarımsal  ürün  Çanakkale’nin  geniş  ve  verimli topraklarında yetiştirilmekte olup il tarıma dayalı sanayi yatırımları için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Bazı Tarımsal Ürünlerin 2016 Yılı Verileri
Tarımsal Ürün Çeşitliliği Haritası

Arazi Özellikleri

Çanakkale’nin sahip olduğu 993.318 hektarlık arazinin; 525.580 hektarı ormanlık ve fundalık arazi, 331.633  hektarı  işlenebilir  arazi,  104.440  hektarı  tarım  dışı  arazi  ve  31.665  hektarı  çayır-mera arazisinden oluşmaktadır.

Arazi Özellikleri

 Tarımsal Üretimde Öncü İl

Çanakkale, çok çeşitli meyve ve sebzenin yetişmesi için elverişli iklim ve toprak yapısına sahiptir.

Tarım alanlarını 256.254 hektar ile tarla alanları, 32.214 hektar ile zeytinlik alanlar, 20.268 hektar

ile sebze alanları, 18.155 hektar ile meyve alanları ve 4.743 hektar ile bağ alanları oluşturmaktadır.

Arazi Dağılımı

Geniş Sulanabilir Tarım Alanları

İlde tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi amacıyla 8 baraj ve 47 gölet sulama amaçlı hizmet vermektedir.

Çanakkale’de toplam tarım arazilerinin %23’ünde sulu tarım yapılırken Türkiye genelinde bu oran %19,5’tir.  İlde  sulanabilir  alanların  %69’unda  sulu  tarım  yapılırken  aynı  oran  Türkiye  genelinde %65’tir.

Çanakkale’de  özellikle  sebze  ve  meyve  üretimi  başta  olmak  üzere  tarımsal  üretimde  basınçlı sulama sistemleri yaygın şekilde kullanılmaktadır.

 Bitkisel Üretimde Lider İl Çanakkale

Çanakkale'nin İlk Beş Sırada Olduğu Ürünler

 Çok Çeşitli Meyve ve Sebze Üretimi

Çanakkale, sahip olduğu ekolojik özellikleri itibari ile çok çeşitli meyve ve sebzenin yetiştiği bir ildir. Çanakkale’de meyve ve sebze üretimi için kullanılan tarım alanlarının toplam tarım alanları içinde aldığı pay Türkiye ortalamasının üzerindedir.

2016  yılı  verilerine  göre  Çanakkale’de  551.119  dekar  alanda  498.146  ton  meyve  üretimi gerçekleştirilmiştir.

Meyve üretimi içerisindeki en yüksek üretim miktarı; 167.951 ton ile zeytin (yağlık, sofralık), 120.553 ton ile şeftali (nektarin, diğer), 102.936 ton ile elmaya aittir. İlde üretimi yoğun olarak yapılan diğer meyveler; üzüm, kiraz, armut, erik, badem gibi ürünlerdir.

Çanakkale’nin meyve üretiminde önemli yere sahip Bayramiç Beyazı ve Bayramiç Elmasının aroma, tat ve lezzet ile ilgili kalite değerleri coğrafi işaret ile tescillenmiştir.

Yetiştiricilikte Öne Çıkan Meyveler ve Yetiştirildiği İlçeler

2016  yılı  verilerine  göre  Çanakkale’de  202.676  dekar  alanda  869.120  ton  sebze  üretimi gerçekleştirilmiştir.

Sebze üretiminde en yüksek üretim miktarı 559.628 ton ile domates (sofralık, salçalık) ve 203.488 ton ile bibere (salçalık, sivri, çarliston, dolmalık) aittir. İlde üretimi yoğun olarak yapılan diğer sebzeler fasulye, lahana, patlıcan, hıyar ve marul gibi ürünlerdir.

Domates ve Biber Üretimi

 Organik Tarım

41.260 Dekarlık Alanda 14.617 ton Organik Bitkisel Üretim

Organik tarım faaliyetleri için elverişli koşullar sunan, organik tarım uygulamaları her geçen gün yaygınlaşan Çanakkale; yakın gelecekte ülkemizin organik tarım üssü olma yolunda ilerlemektedir.

Organik tarım faaliyetleri kapsamında zeytin, yonca, mısır (silajlık), üzüm (sofralık), yulaf, badem, mısır, ceviz ve biber gibi çeşitli ürünler üretilmektedir.

Çanakkale’de organik bitkisel üretim alanında öne çıkan ilçeler Gökçeada, Ayvacık, Ezine, Eceabat, Merkez ve Bozcaada’dır.

Organik Hayvansal Üretim

Çanakkale’de  organik  tarım  faaliyetlerinin  yanı  sıra  organik  hayvancılık  faaliyetleri  de yürütülmektedir.  Gökçeada  organik  küçükbaş  ve  büyükbaş  hayvancılık  faaliyetleri  ile  organik arıcılık faaliyetlerinde; Ayvacık organik büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde; Ezine organik arıcılık faaliyetlerinde öne çıkmaktadır.

Organik Tarım

İyi Tarım Uygulamaları

Çanakkale,  Türkiye’de  iyi  tarım  uygulamaları  üretim  alanı  bakımından  ilk  10  il  içerisinde  yer almaktadır.

İyi  tarım  uygulamaları  kapsamında  zeytin,  şeftali,  elma,  domates,  nektarin,  üzüm,  kiraz  gibi toplamda 20’nin üzerinde ürün yetiştirilmektedir.

İlde iyi tarım uygulamaları alanında öne çıkan ilçeler Ezine, Merkez, Eceabat, Ayvacık, Bayramiç ve Lapseki’dir.

iyi tarim uygulamaları
İyi Tarım Uygulamaları

Zeytin Üretimi

Çanakkale’de  ağırlıklı  olarak  yağlık  zeytin  üretimi  gerçekleştirilmekte  olup  üretilen  zeytinlerin %94’ü yağlık, %6’sı sofralık zeytin çeşidine aittir. 2016 yılı verilerine göre Çanakkale yağlık zeytin üretiminde ülkede 6’ıncı, sofralık zeytin üretiminde ise 12’inci sırada yer almaktadır.

Çanakkale gerek yağlık zeytin çeşidi gerek sofralık zeytin çeşidinde ülke genelinde ağaç başına ortalama verimi en yüksek olan iller arasındadır. 

Zeytin üretiminde Ayvacık, Ezine ve Bayramiç ilçeleri ön plana çıkmaktadır.

Çanakkale’de organik tarım faaliyetlerinin yapıldığı alanların büyük bölümünde organik zeytincilik faaliyeti yürütülmekte olup il, organik zeytin ve organik zeytinyağı üretimi açısından büyük bir potansiyele sahiptir.

Çanakkale Zeytin Üretimi

Yulaf, Sorgum ve Yem Bezelyesi Üretiminde İlk Sırada

Çanakkale’de  hayvancılık  sektörü  açısından  önemli  bir  maliyet  olan  yem  maddeleri  üretimi kapsamında; yulaf (yeşil ot), sorgum (yeşil ot), yem bezelyesi, adi fiğ (yeşil ot), italyan çimi (yeşil ot), yem şalgamı ve tritikale (yeşil ot) gibi yem bitkileri yetiştirilmektedir.

2016 yılında Çanakkale’de 1.768.078 ton yem bitkisi üretimi gerçekleştirilmiştir.  

Yem Bitkileri

 Örtü Altı Yetiştiriciliği

Çanakkale’de örtü altı yetiştiriciliği alanında hıyar, marul, domates, biber, taze fasulye, patlıcan ve çilek gibi ürünlerin üretimi gerçekleştirilmektedir.  
İlde  örtü  altı  yetiştiricilik  faaliyetlerinde  Ayvacık,  Biga,  Gelibolu  ve  Lapseki  ilçeleri  ön  plana çıkmaktadır. 
İlin sahip olduğu jeotermal kaynaklar, seracılık yatırımları açısından enerji maliyetlerinde tasarruf imkânı sunmaktadır.

Örtüaltı Yetiştiriciliği

 Çanakkale’de Büyükbaş Hayvancılık

2016 yılı verilerine göre Çanakkale 205.855 büyükbaş hayvan sayısı ile Türkiye büyükbaş hayvan varlığında %1,45’lik paya sahiptir.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde öne çıkan ilçeler Biga, Yenice ve Çan’dır.

Büyükbaş Hayvancılık

Çanakkale’de Küçükbaş Hayvancılık

2016 yılı verilerine göre Çanakkale 716.475 küçükbaş hayvan sayısı ile Türkiye küçükbaş hayvan varlığında %1,73’lük paya sahiptir.

İl  keçi  varlığının  büyük  bölümü  süt  verimi  yüksek  Türk  Saaneni  keçilerinden  oluşmakta  olup Çanakkale Türk Saaneni keçi varlığı ile Türkiye’nin en önemli damızlık merkezlerinden birisidir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde öne çıkan ilçeler Ayvacık, Gökçeada, Ezine ve Bayramiç’tir.

Küçükbaş Hayvancılık

 Markalaşmış Süt Ürünleri

2016  yılı  verilerine  göre  Çanakkale;  Türkiye  büyükbaş  süt  üretiminde  %2,88’lik  pay,  Türkiye küçükbaş süt üretiminde ise %3,91’lik pay almıştır.

2016 yılı verilerine göre Çanakkale; 39.874 ton keçi sütü üretimi ile bu alanda Türkiye’deki ilk on il arasında yer almıştır.

Çanakkale ile özdeşleşmiş bir ürün olan Ezine Peyniri; Kazdağları’nın kuzey ve batı kesimlerinde yer alan Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinin doğal bitki örtüsü ve su kaynakları ile beslenen koyun, keçi ve ineklerden elde edilen sütlerin belli oranlarda karıştırılmasıyla üretilmektedir. Sahip olduğu bu özellikleri ile Ezine Peyniri, Çanakkale’nin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer almaktadır.

Biga, Yenice, Çan, Ezine ve Bayramiç ilçeleri süt ve süt ürünleri üretiminde öne çıkan ilçelerdir.

Süt Üretimi

Kaliteli Et Ürünleri

Çanakkale’de 2016 yılında 7.575 ton et üretimi gerçekleştirilmiştir.

İlde üretilen etin büyük bölümü Biga ilçesinde üretilmekte olup üretilen etlerin büyük kısmı büyükşehirlere gönderilmektedir.

Organik hayvansal üretim Gökçeada, Ezine ve Ayvacık ilçelerinde ön plana çıkmaktadır.

Süt Üretimii

 Çanakkale’de Kanatlı Yetiştiriciliği

Çanakkale’de kümes hayvancılığı alanında etçi tavuk (broiler) yetiştiriciliği ön plana çıkmakta olup

Çanakkale 2016 yılında Türkiye toplam etçi tavuk üretiminden %2,68’lik pay almıştır.

Etçi tavuk yetiştiriciliğinde Biga ilçesi; yumurta üretiminde Biga, Çan, Gelibolu, Lapseki ve Yenice

ilçeleri ön plana çıkmaktadır.

Kanatlı Yetiştiriciliği

Kaliteli Balın Adresi

Çanakkale  arıcılık  faaliyetleri  için  uygun  zengin  floraya  sahiptir.  İlde  ağırlıklı  olarak  çiçek  balı üretilmekle birlikte çam balı üretimi de gerçekleştirilmektedir.

Arıcılık için önemli bir floraya sahip olan Kazdağları çevresinde ve Gökçeada’da yerli arı ırkları bulunmaktadır.

2016 yılı verilerine göre Çanakkale’de 71.554 adet kovan bulunmakta olup 1.155 tonluk bal üretimi gerçekleştirilmiştir.

Arıcılık faaliyetlerinde Biga, Merkez, Çan ve Yenice ilçeleri ön plana çıkmaktadır.

Organik arıcılık faaliyetleri Gökçeada ve Ezine ilçelerinde yürütülmektedir.

Bal

Yüksek Standartlarda Su Ürünleri Üretimi

Çanakkale, Marmara Denizi ve Ege Denizi’ne olan kıyıları ve Çanakkale Boğazı ile yüksek su ürünleri potansiyeline sahip bir ildir.

Çanakkale Boğazı, su ürünleri açısından çok çeşitli türlerin yaşayabilmesine imkân vermekte ve birçok türün göç yolu üzerinde bulunmaktadır.

Çanakkale’de  ihracatı  yapılan  su  ürünleri;  taze  soğutulmuş  ve  dondurulmuş  balık,  işlenmiş su ürünleri (konserve), işlenmiş çift kabuklu yumuşakça, marinati karides ve kum midyesi gibi ürünlerdir.

Ülke genelinde 96 tane olan AB onay numarası almış su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisinin 8’i Çanakkale’de bulunmakta olup söz konusu tesisler AB üyesi ülkelere ihracat yapmaktadır.

Su Ürünleri

Gün Geçtikçe Gelişen Tarımsal İhracat Pazarı

Çanakkale’nin tarımsal ürün ihracat değeri 33 milyon doların üzerinde olup ilin tarımsal ihracatında en büyük pay konserve ürünler, dondurulmuş meyve-sebze ürünleri, su ürünleri ve taze meyve-sebze ürünlerine aittir.

İhracatı  yapılan  konserve  ürünler  ile  dondurulmuş  meyve  ve  sebzeler  açısından  en  önemli hammadde kaynağı kapya biberidir.

İhracata  konu  olan  konserve  ürünler  Biga  ve  Yenice  ilçelerinde  faaliyet  gösteren  işletmelerde; dondurulmuş  meyve  ve  sebzeler  ise  Biga,  Lapseki,  Yenice  ve  Gelibolu  ilçelerindeki  tesislerde üretilmektedir.

İhracat

                                                                      
  Tarım Sektöründe Yüksek İstihdam

Çanakkale, Türkiye’nin tarımsal üretimde öne çıkan ve çalışan nüfusun önemli bir kısmının tarım sektöründe istihdam edildiği iller arasında yer almaktadır.

2016 yılı verilerine göre tarımın toplam işgücü içindeki payı Türkiye genelinde %20 iken Çanakkale’de bu pay %35’tir.

Tarımsal İstihdam

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Süt ve süt ürünleri ile zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere gıda alanında üretim yapan tesisleri bir araya getirmesi planlanan yaklaşık 136 hektar büyüklüğündeki Ezine Gıda İhtisas Organize

Sanayi Bölgesi, tüzel kişiliğini kazanmış olup yatırımcılara avantajlı yatırım ortamı sunmakta ve potansiyel yatırımcılarını beklemektedir.

Ezine Gıda İhtiasa OSB

Kaynak: www.investincanakkale.com