Close

Çanakkale Kent Müzesi

Daha sonraki dönemde yok olma derecesine varan yapı 2004 yılında Çanakkale Belediyesi’nce satın alınarak “Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi” binası olarak restore edilir ve 6 Mart 2009 tarihinde hizmete girer. 
Sabit Müze Sergisi yanında, kentle ilgili olarak 2 aylık periyotlarla süreli sergiler, her Çarşamba konferans, sohbet, panel ya da dinleti etkinlikleri, çocukların kenti tanımasına yönelik olarak kent gezisi ve bilgilendirme çalışmaları, kentin yaşlılarıyla “Sözlü Tarih” belgelemesi ve yine 2 aylık periyotlarla “Fetva” dergisini yayınlayan müze, kısa sürede kentin yaşayan bir değeri haline gelmiştir.