Close

Kabatepe Tanıtma Merkezi ve Müzesi

Yapının tümü toprak altına gömülerek adeta bir mezarlık havası oluşturulmuştur. Ana omurgayı oluşturan ve sıfır noktasından ziyaretçiyi karşılayıp 9.35 kotuna kadar uzanan iki anıt duvar, plastik bir öğe olarak Çanakkale boğazını aynı zamanda Asya ve Avrupa kıtalarını sembolize etmektedir. Bu Boğaz, tarih boyunca İstanbul’a açılan kapı olma özeliğini de taşımıştır. Açık ve kapalı mekanlardaki anı ve anma platformlarından oluşan tasarım, Çanakkale için “manevi şehitlik” olarak “anıtlaşarak” yeniden kurgulanmaktadır.