Close

Parion Antik Kenti

Parion: Biga’nın Balıklıçeşme beldesine bağlı Kemer köyünün 1 km. doğusundadır. Biga Yarımadası antik yerleşim yoğunluğu açısından Dünyada eşine az rastlanır yörelerin başında gelir. Parion da bu yarımadada yer alan antik yerleşimlerden biridir. Parion’un ismi ilk kez Herodotos’da geçmiştir. 

Adını, Troya Kralı Priamos’un kızı Paris’ten alır. Bizans, Roma, Helenistik, Klasik ve Arkaik dönemlere doğru uzanan bu büyük yerleşim birimi, Troas bölgesinin MÖ 4. yüzyılda en önemli ticaret merkezidir. M.Ö 411 yılında Sparta-Atina arasındaki savaş sırasında, Atina donanması Alkibiades’in emri ile Parion limanında toplanmıştır. 

M.Ö. 709 yılında kurulduğu düşünülen Parion’un, ‘Kolonizasyon Çağı’nda Erythrai’li, Miletos’lu ve Paros’lu göçmenler tarafından iskan edildiği söylenmektedir. Ayrıca kentin Thasos adasından gelenlerce kolonize edildiği şeklinde de görüşler vardır. 2005 yılından bu yana Prof. Dr. Cevat Başaran başkanlığında sürdürülen kazılar çerçevesinde 5 bin kişi kapasiteli amfitiyatrosu ve nekropol, Roma villası, yamaç yapısı ortaya çıkarılmıştır.